Bæredygtighed

Strategier
Selve bygningen er designet ud fra flere forskellige parametre, hvor den holistiske tilgang til bæredygtigt design indgår. Bygningen er baseret på kriterierne for Active House visionen og inspireret af Cradle-to-Cradle filosofiens kredsløbskoncept. Bygningen certificeres ydermere efter det anderkendte DGNB system, der kvalificerer bæredygtigt byggeri. Bygningen og landskabet illustrerer den seneste udvikling inden for bæredygtig arkitektur, og viser således at bæredygtighed handler om mere end at opnå en grøn certificering, samt at kvantificere projektets grønne profil er muligt på baggrund af forskellige parametre.

Materiale filter
Når vi vælger materialer og produkter til Hotel GSH skal de opfylde nogle bestemte krav. Disse krav indbefatter prioriterede certificeringer og miljømærkninger, genanvendelsespotentiale, social ansvarlighed, anvendelse af ressourcer, materialesundhed og energiforbrug i produktion, for nævne nogle få. For at indsamle den nødvendige viden om produkternes delkomponenter, installationsmuligheder og produktionsmetoder, udsender vi spørgeskemaer til producenter og leverandører. Hvis et produkt har skadelige bestanddele eller produktionen har en negativ miljøpåvirkning, finder vi en anden producent. Som resultat heraf, har vi mange løsninger, som er designet for adskillelse, Cradle-to-Cradle certificeret, og har en positiv påvirkning, der rækker ud over den primære funktion.

Udforskning af cirkulær bæredygtighed
På Hotel GSH gør vi en dyd ud af hele tiden at revidere vores grønne løsninger. Vi tester, afprøver og genafprøver de produkter og tiltag vi bruger, for at få den mest optimale og tidssvarende løsning der findes. Vi mener desuden, at den iterative proces giver os en bredere indsigt og forståelse, samt driver innovationen. Vi ønsker at skabe relationer med både lokale og globale netværk, og heraf udvikle en base for videndeling, der kan inspirere til en mere bæredygtig fremtid. Vores mission er at udforske den cirkulære bæredygtighed.

Redefinering af profit
Vi forestiller os et samfund, hvor vi alle bidrager til et fælles mål, og hvor alle ligeledes nyder godt af resultatet. Vores profit er vores viden, det rene vand vi drikker, den friske luft vi indånder og vores vedvarende materialer. Vores vision er at redefinere, hvad ordet ’profit’ repræsenterer.

 

Certificering & standarder

  • Er et 4-stjernet hotel med miljømærkningen Den Grønne Nøgle
  • Er et nænsomt renoveret byggeri med nybyggede konferencefaciliteter og et stort nyanlagt grønt område baseret på Cradle-2Cradle principperne og Active House principperne
  • Blev certificeret efter de danske DGNB kriterier, som er nyudviklet med fokus på hotel og kontor i samarbejde med DGNB Danmark
  • Er certificeret med Ø Mærket ”Bronze” – højere klassifikation kan indtil videre ikke opnås, da vi prioriterer lokale bornholmske råvarer fremfor importerede økologiske
Bygningerne er DGNB certificeret

Bygningerne er DGNB certificeret

GSH har det statskontrollerede miljømærke

GSH har det statskontrollerede miljømærke

GSH inspireres af Cradle-2-Cradle principperne

GSH inspireres af Cradle-2-Cradle principperne

BORNHOLM

Cirkulær økonomi
Når du siger cirkulær økonomi – siger du også Bornholm. Vi er langt fremme med en innovativ energistrategi og en ambitiøs affaldsstrategi. Skal din virksomhed også arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed? Så hold dit næste møde midt i et af Europas mest bæredygtige mødesteder – Hotel GSH, Green Solution House.

Affald er i dag en ressource
Bornholm bliver verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald.

Borgere, erhvervsliv og turister på Solskinsøen skal over de næste år skrue voldsomt op for sortering af affald. Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes.

Med den ambitiøse vision ”Bornholm viser vej” vil det bornholmske affaldsselskab BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.

Co2 neutral i 2025
På Bornholm har vi en 100 % grøn produktion af strøm, når vi er i normaldrift. Vores produktion er baseret på det man kalder et energimix af vedvarende energikilder: vind, sol, biogas og biomasse.

I dag producerer vi selv ca. 70 % af den strøm vi forbruger – resten køber vi fra Sverige via søkabel.