Bæredygtighed

Strategier
Hotel GSH er resultatet af et byggeprojekt, som indebar en renovering af Hotel Ryttergården og etableringen af en ny bygning, som i dag danner rammen for møder og konferencer. Den nye bygning er vifteformet og forbinder på smukkeste vis de tidligere hovedbygninger fra Hotel Ryttergården.

Strategien var – og er stadig at vise byggeri, som kan inspirere andre i byggebranchen til at bygge bæredygtigt og med hensyntagen til minimering af CO2. Bygningerne er designet ud fra flere forskellige parametre, hvor den holistiske tilgang til bæredygtigt design indgår. Bygningerne er baseret på kriterierne for Active House principperne, og inspireret af Cradle-to-Cradle filosofiens kredsløbskoncept. Bygningerne er certificeret efter det anerkendte DGNB system, som har ratet byggeriet til sølv.

Såvel bygningerne som det omkringliggende landskab illustrerer den seneste udvikling inden for bæredygtig arkitektur, og viser således at bæredygtighed handler om mere end at opnå en grøn certificering. Der er således indtænkt et tæt samspil mellem byggeri og landskab. Byggeriet kan omtales, som bæredygtigt, idet der er gennemført tredjepartsverificering herunder livscyklusanalyser på de anvendte materialer. 

Materiale filter
Når vi vælger materialer og produkter til Hotel GSH skal de opfylde nogle bestemte krav. Disse krav indbefatter prioriterede certificeringer og miljømærkninger, genanvendelsespotentiale, social ansvarlighed, anvendelse af ressourcer, materialesundhed og energiforbrug i produktion, for at nævne nogle få. For at indsamle den nødvendige viden om produkternes delkomponenter, installationsmuligheder og produktionsmetoder, bliver såvel producenter som leverandører inddraget i byggeprocessen. Hvis et produkt har skadelige bestanddele eller produktionen har en negativ miljøpåvirkning, finder vi en anden producent. Som resultat heraf, har vi mange løsninger, som er designet for adskillelse, Cradle-to-Cradle certificeret, og har en positiv påvirkning, der rækker ud over den primære funktion.

Udforskning af cirkulære bæredygtige tiltag
På Hotel GSH gør vi en dyd ud af hele tiden at revidere og udvikle vores bæredygtige tiltag. Vi tester, afprøver og genafprøver de produkter og tiltag vi bruger, for at få den mest optimale og tidssvarende løsning der findes. Vi har fokus på videndeling, så vores erfaringer kan inspirere andre til en flere bæredygtige tiltag i fremtiden. Vores mission er at udforske cirkulære bæredygtige tiltag. Siden etableringen af Hotel GSH i 2015 har vi udvidet vores hoteldrift, så vi i dag driver tre hoteller. De erfaringer vi får ved driften af Hotel GSH implementerer vi i størst muligt omfang på Fredensborg Badehotel og Griffen Spahotel. Det er vores mål at drive alle tre hoteller med hensyntagen til verden.

Redefinering af profit
Vi forestiller os et samfund, hvor vi alle bidrager til et fælles mål, og hvor alle ligeledes nyder godt af resultatet. Vores mål er selvfølgelig en positiv bundlinje for at skabe muligheden for kontinuerlig udvikling og sikring af en attraktiv arbejdsplads. Vi ønsker at udvide og redefinere begrebet profit ved at inddrage vores viden om bæredygtighed, det rene vand vi drikker, den friske luft vi indånder og vores materialer som kan indgå i det cirkulære system.

Certificering & standarder

  • Hotel GSH er renoveret og bygget med udgangspunkt I Active House principperne, Cradle2Cradle – og er certificeret med sølv efter DGNB kriterierne

  • Hotel GSH Fredensborg Badehotel og Griffen Spahotel er alle certificeret med Økomærket sølv

  • Hotel GSH, Fredensborg Badehotel og Griffen Spahotel har alle Den Grønne Nøgle

Bygningerne på Hotel GSH er certificeret med sølv efter DGNB kriterierne

Bygningerne på Hotel GSH er certificeret med sølv efter DGNB kriterierne

Både Hotel GSH, Griffen Spahotel og Fredensborg Badehotel har Den Grønne Nøgle og er certificeret med Økomærket sølv

Både Hotel GSH, Griffen Spahotel og Fredensborg Badehotel har Den Grønne Nøgle og er certificeret med Økomærket sølv

Hotel GSH inspireres af Cradle-2-Cradle principperne

Hotel GSH inspireres af Cradle-2-Cradle principperne